Wat is EFT relatietherapie ?

EFT-relatietherapie is voor stellen die uitgebreid willen stilstaan bij hun relatie. Tijdens de sessies nemen jullie je eigen relatie onder de loep en kijken we samen hoe de problemen ontstaan. In vogelvlucht ziet het EFT- relatietherapietraject er als volgt uit:

1. De-escalatiefase

Eerst brengen jullie onder begeleiding je negatieve interactiepatronen in kaart en worden jullie escalerende ruzies of eindeloze stiltes stopgezet. Tijdens deze sessies wordt duidelijk wat er zich binnen jullie relatie afspeelt, en hoe jullie daarmee omgaan. Dat kan confronterend en heel spannend zijn. Belangrijker is echter dat het een gevoel van bevrijding en opluchting zal geven. Vaak geeft het eerste gesprek al een gevoel dat er een andere verbinding tussen jullie is ontstaan. Jullie staan er niet helemaal alleen voor.

2. De verbindingsfase

Daarna leren jullie positief met elkaar verbonden te zijn. Jullie gaan elkaars anders zien en ervaren. Zo kunnen jullie vorm geven aan hoe jullie verder willen met elkaar. Als dit gebeurd is, zijn jullie zo ver dat jullie je relatie steeds beter in de hand hebben.

Ik wil op je kunnen vertrouwen… en me veilig voelen bij jou…

3. De bestendigingsfase

Het EFT traject zal er toe leiden dat jullie weer veilig gehecht raken aan elkaar, weer een vertrouwd gevoel hebben bij elkaar, weer met elkaar kunnen communiceren en je eigen behoeften en die van je partner te erkennen en uit te spreken.